odd inge løfald og info tavler

Foto: Trollheimsporten

Aktiviteter

Rindal Næringsforum gjennomfører mange forskjellige aktiviteter

Mandagslunsj
Første mandag, annenhver måned fra klokken 12.00-13.00 gjennomføres det lunsjenmøter hvor aktuelle tema som kan være av faglig interesse for medlemmene blir satt på agendaen. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til tema!

Kveldsmøter /Næringspils
Den måneden det ikke er lunsjmøte, arrangerer vi Næringspilskveld. Et uformelt kveldsmøte hvor medlemmene kan treffes og innta næring både til hode og hals. Aktuelle temaer blir satt på dagsorden.

Kurs og opplæringstiltak
Rindal Næringsforum koordinerer kurs for sine medlemmer. Her er det flott om dere melder inn ønsker.

Arrangement/åpne møter

Sosiale arrangement/studieturer

Deltakelse i prosjekter

Uttalelser