Barn og Ungdom

sykkeljenter

Barn og unge er Rindals framtid!

 

I Rindal kommune jobber vi aktivt med å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, og "vi" er i grunnen alle. Kommunen kan gjøre vedtak og bevilge penger, men initiativ og aktivitet er det innbyggerne selv som ofte står bak.

Det betyr at barn og unge i Rindal er fulle av tiltakslyst og flinke til å ta ansvar - en fantastisk ballast å ta med seg videre i livet.

I tillegg til moderne barnehager (Rindal har full barnehagedekning) og skoler med engasjerte lærere, har vi svømmebasseng MED vann i, flere idrettslag og andre organisasjoner med tilbud for barn/unge og eget ungdomsråd, for å nevne noe.

barn i sklia

Visst har vi barnehageplass!

Rindal har 3 heldagsåpne barnehager og tilbyr plasser fra 2 til 5 dager i uka. Barnehagene er godt utstyrt for ulike aktiviteter og ungene blir ofte tatt med på turer ut i det fri.

Rindal har full barnehagedekning. Er det en ledig plass når du flytter hit med dine barn, kan de begynne på dagen. To av barnehagene er samlokalisert med barneskole.

studenter

10 skoletrinn og SFO

Rindal har to flotte skoler med henholdsvis 7 og 10 klassetrinn. Skolene er relativt små, så ingen elever forsvinner i mengden. Dette er positivt for elevenes trivsel, men også for kontakten mellom elev og lærer i læresituasjonen.
 

Mer om skole-, barnehage- og SFO-tilbud finner du her

Kulturskoletilbud

Rindal har kulturskoletilbud sammen med kommunene Surnadal og Halsa gjennom Kulturskolen på Indre Nordmøre. Kulturskolen har 8 årsverk fordelt på 13 lærere, og gir pr. dato undervisningstilbud i dans/ballett, drama, visuelle kunstfag, sang, tangent-, strenge-, styrke-, treblåsere-  og messinginstrument, slagverk, band/samspill og munnspill. 

Mer informasjon om kulturskoletilbudet får du på deres nettside http://www.kulturskolen-indre-nordmore.no/

Keeper

Noe for alle, året rundt

Barn og ungdom har mange og allsidige fritidstilbud å velge imellom i Rindal.

- Idrettstilbud med håndball, fotball, ski, friidrett, bilcross, taekwondo, ridning, klatring og skyting

- Idrettshall, klatrevegg, innendørs skytebane, basseng, bibliotek, kino og møteplass i Rindalshuset, og allsidig treningssenter hos Bakken Helse

- Utendørs badeplasser, sandvolleyballbane og merkede turløyper om sommeren

- Flere opparbeidede plasser for grilling

- Ishockeybane og oppkjørte skiløyper om vinteren

- Fullstendig oversikt over lag/foreninger i Rindal finner du her