mor&barn med skrift

Bo i Rindal

barn

Optimisme, nærhet og livskvalitet

Å bo i Rindal er godt for hele familien. Det er et optimistisk og inkluderende samfunn der alle bidrar til vekst, utvikling og trivsel. Prosjektet "Rindal — tid til å leve", er nettopp en slik dugnad. Den sterke fellesskapsfølelsen og det felles ansvaret er med på å gi den gode livskvaliteten. Rindal er ei moderne bygd som slett ikke ser noen motsetning mellom gode bygde-tradisjoner og det moderne samfunnet. Derfor har vi også spennende tidsmessige arbeidsplasser og et yrende kulturliv, der ikke minst bygdas ungdom spiller en viktig rolle.

Lilje

Rindal har flotte boforhold - hva med en byggeklar tomt?

Velg mellom sentrumsnære eller landlige kommunale tomter. Det er også gode brukte boliger å få kjøpt i Rindal. Du vil fort oppdage at prisene her hos oss ligger betydelig under det du må betale for en tilsvarende eiendom eller bolig i byene. Et viktig satsingsområde i Rindal er å finne gode boløsninger for fremtiden, særlig i Rindal sentrum.

Tilbakeflyttere

Det er greit å kjenne noen på et nytt sted

Om du flytter til Rindal, bidrar vi gjerne til å skaffe en fadderfamilie som kan hjelpe deg og dine til rette den første tida. Dere får fortere oversikt over det som skjer, blir introdusert i skole og nærmiljø og finner fortere fram til fritidsaktiviteter. Kort sagt: Dere blir fortere en del av miljøet og lokalsamfunnet