Motteam 7

Rindal tok storeslem under MOTs Ildsjelsamling som ble arrangert på Hell

En kommune med MOT i de fleste sammenhenger

MAGASIN-NYTT

2014

Åse Børset Mot vinner

Kommunen fikk på senhøsten 2014 den prestisjefylte prisen som årets Lokalsamfunn med MOT, noe som enkelt forklart betyr at Rindal er den beste MOT-kommunen i Norge siste år.

På konferansen var Rindal representert med både ordfører Ola T. Heggem, rådmann Birgit Reisch, MOT-koordinator og informatør Åse Børset og MOT-informatør Gunnhild Meisingset.
Prisen ble delt ut under bankettmiddagen, og det ble gjort av MOT-leder Atle Vårvik sammen med MOTs styre. Og det var liten tvil om at prisen var vel fortjent. For rindalingene fikk prisen til stående applaus fra over 600 deltakere i salen.

I juryens begrunnelse sto det følgende:

«Rindal har vært med i MOT siden 2001 og har utmerket seg i måten de bruker MOT sine verdier på, ikke bare gjennom skoleprogrammet, men som et aktivt verktøy for å skape varmere og tryggere samfunn. MOT-logoen er godt synlig, ikke bare ved MOT-spotten. Men også når det er et fritidsarrangement, blir MOT-logoen og MOTs verdier profilert som en naturlig del av aktiviteten. Rindal var en av de første MOT-kommunene som sendte ungdom til signalbærersamling på MOT-camp. Og de er en av fire lokalsamfunn som takket ja til å være pilot for det nye tiltaket Med MOT som ledelsesfilosofi. Rindal er et lokalsamfunn med MOT i hjertet!»

Flere priser:
Men det stanset ikke der. Rindalingene fikk med seg enda en pris heim. For Åse Børset ble under Ildsjelsamlinga kåret til Årets MOT-informatør i Nord- og Midt-Norge. Hun delte prisen med Eva Kristin Grønnesby fra Høylandet.

Men hovedprisen går til ungdommen i Rindal.
Uten deres innsats og engasjement innenfor MOT arbeid hadde vi ikke oppnådd denne suksessen. Vi kan være litt stolte av det arbeidet som gjøres i MOT i Rindal. Ungdommen er med, og det har blitt status å være med i MOT.
MOT arbeidet i Rindal starta i 2001, og gjelder til evig tid – om ikke noe skjer.

Mer om MOT i Rindal her

mot og ordfører