150921-ELWatchFront3

- Vi vil være proffe og vise at vi er proffe

Føler seg opp og frem

Lekende teknobedrifter kan selvfølgelig leve landlig. Det handler om folk. EL-Watch i Rindal ansetter nå fire nye.


  1 / 11 
 
 
EL-watch sine lokaler i Rindal sentrum. Bedriften leier nyoppussede lokaler av kommunen. Foto: Tormod Ellingsen
 


Innovasjon kan være smått. Og på små steder. Det er tydelig spenning knyttet til den lille grønne boksen daglig leder Kjetil Halle viser frem. Akkurat nå er hundrevis av disse følerne montert på et anlegg hvor prototypen testes.

 150921-ELWatchRindal-21-SM-CR.jpg

Denne sensoren er i ferd med å bli det neste store fra EL-Watch. Den lille boksen er en sensor som foretar målinger og sender sine måledata trådløst til en sentral. 
Foto: Tormod Ellingsen

Disse små boksene, sammen i hundretalls, er egentlig et stort overvåkings- og sikkerhetssystem, men vi kan dessverre ikke fortelle så mye mer om det før produktet skal lanseres, forteller Halle entusiastisk.

150921-ELWatchRindal-15-WEB.jpg
Daglig leder Kjetil Halle viser også frem bremsetrykkmåleren som er solgt til en rekke verksted rundt om i landet.
Foto: Tormod Ellingsen
 

Og trådløst er et stikkord for denne Rindalsbedriften. De lager sensorer, altså «dingser» som kan måle eller oppdage noe. Dingsene skal så sende informasjonen til en eller annen skjerm. Og det skal skje trådløst. Måle --> sende trådløst --> Vise (på skjerm), og alt med lang batteritid, det er forretningsideen til EL-Watch i dag.


150921-ELWatchRindal-21-WEB.jpg
Bremsetrykkmåleren og den nye sensoren (en prototype). Begge "Made in Norway". 
Foto: Tormod Ellingsen


Og mulighetene er nærmest uendelige. Det nyeste produktet som snart er klart for markedet er altså den grønne lille boksen. Men det som allerede er blitt sendt ut til markedet i flere år er bremsetrykk-måleren. Den kan kobles på, for eksempel, bremsene til en lastebil og informasjon om trykket blir sendt – trådløst – til et system hos verkstedet. Måleren er en suksess. 

150921-ELWatchRindal-77-WEB.jpg
Halle viser frem "EL-Watch-museet", som er et glasskap i lagerområdet. Her ligger forskjellige versjoner av silo-styringssystemet som var det produktet bedriften slo gjennom med.
Foto: Tormod Ellingsen


Suksess har også styringen til silo-kraner blitt. Produktet var det første de lagde for salg, i 2002. Da fikk gründerbedriften blant annet hjelp av «Lokalt løft» og Innovasjon Norge. Silo-styringen (silo-taljestyringen) med radiokommunikasjon er nok også den måten de fleste i landbruket kjenner firmanavnet EL-Watch på. 

Bonden er langt tryggere på denne måten, i tillegg til å være mer effektiv. Dette systemet er installert svært mange plasser rundt om på norske gårder og det var dette som startet det hele, forteller Halle.

150921-ELWatchRindal-79-WEB.jpg
Den aller første silostyringsenheten.
Foto: Tormod Ellingsen


Noe pakkes, noe testes og noe utvikles

Betalingsløsninger for både solstudio, treningsstudio og bomveger er også et produkt det har gått mye av. Både det og bremsetrykkmåler er på plass i pakke- og utskipingsområdet når vi er der for å ta bilder.

Vi har alltid vært gode på å lage ting som bruker lite strøm, og derfor begynte vi mer med sensorer. De bruker nemlig lite strøm. Vi har en rekke gode produkter som i dag er med på å finansiere videreutviklingen av EL-Watch, spesielt innen strømgjerrige og trådløse produkter, forteller Halle.

150921-ELWatchRindal-82-WEB.jpg
Bremsetrykkmålere pakkes av Håkon Bolme og latteren sitter løst når daglig leder Kjetil er innom. 
Foto: Tormod Ellingsen


Selv om EL-Watch ikke ennå har begynt å sende ut de små grønne «følerne», er de i full gang med utvikling av nye produkter. Tor Øistein Skjermo sitter i det åpne kontorlandskapet og tester lasermåleren som skal effektivisere og bedre dekksjekken for stor kjøretøy. 

150921-ELWatchRindal-52-WEB.jpg
Testing av maskin som kjapt skal kunne måle dekkmønster og -dybde når en bil kjører oppå laseren.
Foto: Tormod Ellingsen

Litt bortenfor jobber Eirik Øvstedal med en løsning som gjør at en kan få varsel, fra de grønne boksene, på smart-klokka. Legger man til vibrasjon gjør det at en operatør i et støyende miljø likevel kan få øyeblikkelig beskjed om de trådløse følerne oppdager noe galt.

150921-ELWatchRindal-46-WEB.jpg
Ikke lett for uinnvidde å skjønne planen med alt som ligger på pulten til Eirik Øvstedal.
Foto: Tormod Ellingsen


Det ligger også pakker, kretskort og andre deler rundt om i lokalet som vitner om at det er enda flere ideer på gang i de nye lokalene i Rindal sentrum. Noen bedriftshemmeligheter må selvsagt slike innovasjonsbedrifter ha.

150921-ELWatchRindal-63-WEB.jpg
Tor Øistein Skjermo, Kjetil Halle og Eirik Øvstedal diskuterer de siste utfordringene med kommunikasjonen mellom sensorene, databasene og smartklokkene.
Foto: Tormod Ellingsen

Vi skal alltid gå i sko som er noen nummer for store, og det er fordi vi skal være forberedt på veksten som kommer og fordi det inspirerer oss som jobber her. Vi er i ferd med å få noen store tunge kunder nå, og vi må være forberedt, sier Halle entusiastisk.


Miljø påvirker produkt

Lokalene til EL-Watch er stilrene og ryddige. Både på ut- og innsiden. En skal oppleve, med en gang, at dette er en bedrift som utvikler seg, følger med og tar både seg selv og kundene seriøst, forteller den daglige lederen.

150921-ELWatchInt-Coll-WEB.jpg
Innbydende arbeidsmiljø og moderne lokaler. 
Foto: Tormod Ellingsen


Bedriften minner om noe som kunne ligget i øyeblikkelig tilknytning til store tekno-innovasjonsmiljøer som NTNU i Trondheim eller andre steder. Og på mange måter er dette nettopp det, med unntak av de ønsker å være i Rindal. 

Det betyr litt mer kjøring og at vi må tenke på at vi gjør mer enn én ting når vi, for eksempel, er i Trondheim, Oslo eller andre steder, sier Halle. Utover det er det ikke noe forskjell for oss, målt opp mot andre. Verden er jo trådløs nå.

150921-ELWatchRindal-41-WEB.jpg
Den fikse måten å sørge for at tapeten ikke ble for mye skjult når de skulle henge opp TV, vitner om en kreativ bedrift.
Foto: Tormod Ellingsen


Det er tydelig at også lokalene er en del av det som skal gjøre det attraktivt å jobbe der. Fremoverlente omgivelser gir fremoverlente folk, og det er dét tekno-bedriften lever av, mener surnadalingen.

Henter flere fremoverlente

EL-Watch har mye kontakt med miljøene i Trondheim, blant annet gjennom å levere oppgaver til høyskoler. Da er det ofte at de brukes som studentprosjekter. Det er mye god markedsføring, rekruttering og læring for bedriften i å være med på det, mener Halle.

De bruker alltid tid og penger på å ha utviklingsprosjekt og å komme på egne utviklingsprosjekter internt i bedriften. Noen av dem blir det produkter av. Og det skaper et fristende arbeidsmiljø. Og det har åpenbart fungert.

150921-ELWatchRindal-65-WEB.jpg
Eirik Øvstedal prøver ut smartklokka som, for eksempel, kan varsle vakthavende på "gulvet" i prosessindustrien hvis EL-watch-sensorene oppdager fare på ferde et sted i fabrikkens systemer. 
Foto: Tormod Ellingsen


Å vokse er både hygge og redsel for mange bedrifter, men EL-Watch satser og har grunn til det. De annonserte mot sensommeren 2015 etter fire nye folk. Mot slutten av september er to allerede på plass. En av utlysningene er for en "prosjektingeniør" som skal bli dyktig på å styre det bedriften får inn av mulige utviklingsprosjekter. Her må vi også være dyktige og vi må sørge for at organisasjonen vår henger med veksten, forteller den daglige lederen.

150921-ELWatchRindal-53-WEB.jpg
Tor Øistein Skjermo leser av målingene gjort av den nye dekklaseren. Fortsatt litt småjusteringer gjenstår før denne er klar for markedet. 
Foto: Tormod Ellingsen

Vi ansetter først når vi føler oss skikkelig trygge på at vi har riktige folk. Men vi føler jo en liten forpliktelse til å lykkes akkurat her i Rindal. Det er ikke bare å starte en bedrift og ansette folk, uten at det forplikter, sier Halle.

«Riktig» betyr både at de er faglig dyktige og ivrige, men også gjerne at de har tenkt å bli i bedriften lenge. På den måten skaper EL-watch arbeidsplasser nettopp her, i Rindal og nabokommunene. 

150921-ELWatchRindal-32-WEB.jpg
Kjetil Halle leder en litt annerledes bedrift i Rindal. Han ønsker ansatte som er nysgjerrige, har "spekulatoren" påskrudd og ønsker å bli i bedriften og regionen lenge.
Foto: Tormod Ellingsen
 

Det er ofte kunden som spør om løsninger, og da er det opp til oss å finne dem. Innovasjon skjer ikke i et vakuum. Men da må du selvsagt snakke med kundene, besøke dem og ha en nærmest barnlig nysgjerrighet på hvordan du skal løse utfordringene de kommer med. Spekulatoren må være påslått, avslutter Halle.

Og den holdningen har åpenbart fungert. Tekno-innovasjons-bedrifter, borte fra de mest sentrale strøk, som øker staben med en tredjedel, står det respekt av. Og selv om de synes det er greit å være ganske alene om å trenge akkurat sin type arbeidskraft her på Indre Nordmøre, så tar de gjerne imot flere etableringer i samme bransje.

150921-ELWatchRindal-85-WEB.jpg
Bremsetrykkmålere på vei til storbilverksted i Trondheim. Dette var et produkt som ble utviklet etter ønske fra en kunde. 
Foto: Tormod Ellingsen
 
EL-Watch sine hjemmesider