Næringsareal

Brøndstadøyan

Rindal kommune har et stort ledig opparbeidet næringsareal i Brønstadøyan ved fv 65.
Det finnes ledige næringslokaler bl.a. i industriområdet Bjergin og ledige kontorlokaler i Rindal sentrum.
Kommunens næringsavdeling kan gi nærmere informasjon om dette.

næringsareal 1

Næringseiendom