fire nye ungd

MOT

Rindal ble etter initiativ fra Rindal ungdomsråd med i MOT i 2001, og har i alle åra siden fulgt opp de muligheter og program som MOT tilbyr oss. Rindal tegnet i 2009 avtale om å bli Lokalsamfunn med MOT, og i 2014 ble vi en av 4 pilotkommuner for videreutvikle MOT-arbeidet gjennom «MOT som ledelsesfilosofi». Rindal skole og Øvre Rindal skole er med i pilotprosjektet «Skolen som samfunnsbygger» fra 2014.  Rindal ble kåret til Årets Lokalsamfunn med MOT 2013!

Hvert år gjennomfører vi skolering med nye elever fra ungdomsskolen i «Ungdom med MOT», og vi har i tre år hatt ungdommer som har deltatt på MOT sitt utviklingskurs for ungdom i Trondheim «Signalbærer med MOT».

Sentrale roller i lokal MOT-organisasjon:

Aktive informatører i skolen 2014/15: Åse Børset, Anne Forsberg Røen og Gunnhild Meisingset

MOT-leder: Morten Møller, kulturleder

MOT-manager: Jo Trønsdal Bævre

MOT-koordinator: Åse Børset

Les mer om MOT i Rindal på deres hjemmeside