Industri

Jobbe i Rindal

5 minutten

Å jobbe i Rindal gir livskvalitet

Fra en spennende jobb til spenning i lakseelva på 5 minutter; høres ikke det bra ut? Gode og allsidige jobbmuligheter, så å si midt i naturopplevelsene, er en god grunn til å se nærmere på Rindal som et sted å bo med familien. Både privat næringsliv, jord- og skogbruk og offentlig sektor trenger dyktige medarbeidere. Og om det ikke skulle være noe som passer akkurat nå, vil vi gjerne høre fra deg og få vite hva du kan og hva du er interessert i. Kanskje oppstår det muligheter seinere?

dame med øreklokker

Allsidig og optimistisk næringsliv med behov for dyktige folk

Rindal har mange større og mindre produksjonsbedrifter innenfor trelast og bearbeidede byggevarer, næringsmidler og teknologi. Mange av dem er i tetsjiktet på sine områder og selger over hele landet. Flere lokale bedrifter satser på reiseliv, med overnatting, mat og opplevelser. I tillegg finnes service- og håndverksbedrifter, varehandel og annet som skal til i et levende samfunn. Går du med planer om å starte for deg selv, tar du kontakt med Hoppid-kontoret. RUF er kommunens næringsfond som kan støtte alle typer næringer. Rindal kommune er god til å støtte opp om næringslivet.

mann og gris

Landbruket er også viktig

I tillegg til å være stor på industri er Rindal også en jord- og skogbrukskommune. Det er ca 100 gårdsbruk som drives aktivt, og de aller fleste har storfe eller sau og produserer mjølk og kjøtt. Mange investerer nå for framtida. Det er et stort behov for avløsere. Avvirkningen i skogen utføres som oftest av skogsentreprenører med avansert utstyr. Allskog er en skogsentreprenør som formidler skogsoppdrag både til egne og andre skogsentreprenører.

Barnehage

Jobbene i offentlig sektor bidrar mye til livskvaliteten

Gode kommunale tjenester er en viktig årsak til at Rindal flere ganger er kåret til Norges beste kommune å bo i. Gode kommunale tjenester er ikke bare et resultat av gode politiske beslutninger, det trengs også flinke folk med kompetanse og innsatsvilje. Ofte er det særlig lærere, ingeniører til teknisk etat og sykepleiere vi trenger. 

Fortell oss hva du kan, så finner vi kanskje en mulighet. 

Kontakt kommunen på post@rindal.kommune.no