151030-RindalWEB3

Rindal ønsker alle innflyttere velkommen. Å få jobbe er en viktig del av det.

På jobb for integrering

Rindal kommune skal ta imot 30 flyktninger innen utgangen av 2016. Før jul 2015 er 16 av dem på plass.


  1 / 14 
 
 
Tekeste har arbeidspraksisen sin ved Rindalslist i Bjergen industriområde. Foto: Tormod Ellingsen
 


Det å bli dyktige på integrering krever mer innsats nå, enn på svært mange år, og Rindal ønsker sterkt å lykkes med det. Et av tiltakene er å sørge for at dem som kommer til Rindal får kontakt med arbeidslivet og andre rindalinger så fort som mulig.

Tekeste er allerede godt vant ved den kjente bedriften i Bjergen industriområde. Han kom fra Eritrea til Norge i august 2013 og til Rindal i januar 2015.

Jeg liker å være her. Det skjer noe hele tiden, og det er hyggelige kollegaer, sier han.

151030-RindalWEB22.jpgVi skal ha 30 meter eikelist, instruerer Tor Gøran Sande, til Tekeste Gebremikael Mebrahtu. Han kommer opprinnelig fra Eritrea og jobber nå hos Rindalslist som en del av introduksjonsprogrammet i Rindal.
Foto: Tormod Ellingsen

Å beherske norsk godt nok, er en viktig del av introduksjonsprogrammet. Så fort språkpraksisen er over, så er han opptatt av å finne seg en arbeidsplass. Det kan blant annet NAV hjelpe til med, forteller Tekeste. Målet for flyktningtjenesten er at dem som er i introduksjonsprogrammet skal bli kvalifisert nok til å finne videre utdanning eller arbeid på egen hånd.

Det er gjentatte ganger bevist at det å være i jobb er blant de beste måtene å få et sosialt nettverk og økt forståelse for det norske samfunnet på, sier flyktningekonsulent i Rindal kommune, Odd Are Moe.

151030-RindalWEB39.jpgOdd Are Moe er flyktningekonsulent i Rindal og jobber for at alle som blir bosatt her kommer i kontakt med samfunnet som allerede finnes i regionen og kommunen.
Foto: Tormod Ellingsen
 

Flyktningekonsulenten jobber tett med voksenopplæringen i Rindal. De jobber, ikke minst, for at språkkunnskapene skal bli så gode som mulig, og helst uten at det tar for lang tid. Det kan, blant andre, Yorusalem Mesfun Mebrahtu skrive under på. Hun jobber i kafeen ”3 venner” i Rindal sentrum, sammen med blant annet Ingvild Krogh Helgetun og Inger Kristin Landstad (de finner du i galleriet øverst i denne artikkelen). Her kommer Yorusalem raskt i kontakt med mange andre rindalinger som spesielt trekker hit i lunsjtider. Hun sier at hun liker å se og møte mange nye mennesker, noe hun får rikelig med mulighet til i denne jobben. Hun trives også godt sammen med kollegaene sine.

 
151030-RindalWEB5.jpgYorusalem Mesfun Mebrahtu kommer lett i kontakt med folk når hun jobber her på "3 venner".
Foto: Tormod Ellingsen

Det kan likevel bli travelt med introduksjonskurs, voksenopplæring og å rekke jobb, men det er en fin plass å jobbe og jeg trives her bak kassa, sier Yorusalem, og lager en espresso til fotografen.

151030-RindalWEB27.jpgSuldano varmer brød til dagens lunsj på helsetunet, sammen med Anne Kari Brødreskift.
Foto: Tormod Ellingsen
 

På sykehjemmet, ikke langt fra ”3 venner”, jobber Suldano Hussein Mohamed med å forberede lunsj til beboerne. Hun og Anne Kari Brødreskift har god tone sammen på kjøkkenet. Suldano kommer opprinnelig fra Somalia. Her på helsetunet får hun nok mange historier om slik Rindal var før, og er nå. Jeg blir kjent med kollegaer og andre som er innom her, det er viktig for meg, sier Suldano.

 
151030-RindalWEB26.jpgDet er mye latter når Suldano Hussein Mohamed og Anne Kari jobber sammen på helsetunet.
Foto: Tormod Ellingsen
Det er selvsagt kjempehyggelig å ha Suldano her og vi får kommunisert gjennom litt tegnspråk og sånn de gangene norsken ikke helt strekker til. Og det blir bedre og bedre, sier Brødreskift.
151030-RindalWEB15.jpgLærer ved voksenopplæringen, Idun Fivelstad, går gjennom preteritumsverb med Abdisamad Gelle Farah og Yorusalem under norskkurs i Rindalshuset.
Foto: Tormod Ellingsen
 

Flyktningene som er bosatt i Rindal skal, etter bosetting, fullføre ”introduksjonsprogrammet”. Målet for programmet er at det skal gi ”grunnleggende ferdigheter i norsk, gi innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet”, ifølge integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Før de kommer så langt har de fått oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og stått i bosettingskø i påvente av å få tildelt en bosettingskommune. De, snart, 30 som bor i Rindal skal altså ut i arbeidslivet eller på studier. Rindal håper å se at alle lykkes med det.

 
151030-RindalWEB16.jpgVoksenopplæringslærer Maja Bævre i gang med undervisningen. Det blir mer å gjøre utover i 2016.
Foto: Tormod Ellingsen

Vi ligger godt an på utplassering på arbeidsplasser. Etter at de har nådd språkmålene sine, er det tid for å skaffe seg jobb og det er en svært viktig del av videre integrering. Det er opp til hver enkelt å skaffe seg arbeid. NAV har også bistått noen med kontakt med bedrifter i området, og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra de bedriftene som har flyktninger i arbeidspraksis, forteller flyktningskonsulenten.

NRK.no har laget en komplett oversikt over prosessen for flyktninger som kommer til Norge. Den finner du her.
 
151030-FlyktningeteametRind.jpgJobber for bosettingssuksess i Rindal: Flyktningekonsulent Odd Are Moe, Mali Nerbu Løfald fra frivilligsentralen og lærere ved voksenopplæringen Idun Fivelstad og Maja Bævre.
Foto: Tormod Ellingsen
 

Rindal har også en svært vellykket fadderordning og blant dem som har kommet lengst med det i regionen. Det er et mål at alle 30 som kommer til kommunen innen utgangen av 2016, skal ha en egen fadder. Det er fortsatt behov for faddere for dem som kommer det neste drøye året. Tanken er at integrering og kontakt med andre rindalinger er en god måte å lære seg norsk på og, naturlig nok, en fin vei inn til et sosialt nettverk. Frivilligsentralen hører gjerne fra rindalingen som kunne tenke seg å være fadder for nyankomne.

Vi ønsker å skape et miljø der alle som kommer til Rindal blir integrert og har flere å ta kontakt med enn bare egen familie og andre som også nylig har flyttet hit. Vi vil ha kort avstand mellom nye tilflyttere og dem som har bodd lenge i Rindal. Vi vil at de skal ”komme inn i varmen”, rett og slett. Små steder som Rindal kan ha en del fordeler på det området, sier Moe. Han får støtte av Mali Nerbu Løfald fra frivilligsentralen. Hun er selv fadder og forteller at rindalingene er flinke til å stille opp. Men at det - altså - alltids er behov for flere.

151030-RindalWEB33.jpgMali Nerbu Løfald fra frivilligsentralen i Rindal skryter av rindalingene, men ønsker seg gjerne flere som kan være faddere.
Foto: Tormod Ellingsen

Voksenopplæringen er en viktig del av møtet med Rindal. I tillegg til norskundervisningen, står de for samfunnskunnskap-programmet som, blant annet, inneholder "demokratiundervisning". Læreplanen i introduksjonskurset finner du siden samfunnskunnskap.no. Undervisningen foregår i Rindalshuset, og elevene skal gjennom flere eksamener før språkopplæringen er godkjent. Da hjelper det på at frivilligsentralen er med ”på laget”. Mali Nerbu Løfald er både miljøarbeider i frivilligsentralen og fadder. Hun har et spesielt ansvar for å jobbe med integrering av, og aktiviteter for, flyktningene i Rindal. 

151030-RindalWEB1.jpgInngangspartet til arbeidsplassen der Yorusalem jobber.
Foto: Tormod Ellingsen

Gjennom sentralen kommer folk lettere i kontakt i tillegg til at det gjør det enklere å bidra. Både for dem som har bodd i Rindal lenge og dem som nettopp har flyttet hit, forteller Løfald.

Frivilligsentralen arrangerer også skogdager, utflukter, språkkafé med leksehjelp og andre sosiale aktiviteter som en del av integreringsarbeidet. Sammen utgjør Rindal kommune, Frivilligsentralen, fadderne, voksenopplæringen og næringslivet i Rindal en godt samkjørt gjeng som skal sørge for at Rindal er og blir et godt sted å være. Også for kommunens ferskeste innbyggere.

151030-RindalWEB18.jpgTempoet kan være høyt ved Rindalslist og Tekeste er fortsatt i opplæring. Kanskje er det her han finner sin faste jobb etterhvert.
Foto: Tormod Ellingsen

Det er fint å komme til et lite sted. Jeg blir godt kjent med folk her, sier Tekeste før han regner sammen målene på neste forsendelse som skal ut fra Rindalslist.

Mer om Rindal kommune og bosetting av flyktninger:
"Innvandring og integrering" på Rindal kommunes hjemmesider.
"En ny start i Rindal" på Trollheimsporten.no.
Om Rindal kommunes vedtak om å bosette flyktninger på Trollheimsporten.no.
Om arbeidet for å skaffe boliger på Driva.no.