lunsjmøte hos Inga

Foto: Trollheimsporten

Om Rindal Næringsforum

Rindal Næringsforum har som hovedmål å styrke og videreutvikle næringslivet i Rindal. Rindal Næringsforum er en samarbeids-, interesse- og service-organisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, og samarbeidsorgan for næringslivet og kommunen. Forumet skal styrke og videreutvikle næringslivet i kommunen, og er markedsføringsorganet for fellesmarkedsføringen av Rindal.

 Rindal Næringsforum er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnspolitiske spørsmål.

 Rindal Næringsforum har i dag 41 medlemsbedrifter. Totalt er det ca. 156 bedrifter/foretak i Rindal. Av disse utgjør en stor gruppe enkeltmannsforetak. Nesten samtlige bedrifter med ansatte er medlemmer i Rindal Næringsforum. Dette fører til at foreningen er en "tung" aktør når det gjelder diverse fagspørsmål til uttalelser knyttet til næringslivet.