foto

«Ungdomsrådet arrangerer Tjønna Challenge hver sommer»

Ungdomsråd

Ungdomsrådet skal fremme ungdommenes interesser og være talerør/rådgivende organ i saker som berører ungdom opp mot kommunestyret og andre politiske råd og utvalg i Rindal kommune.  Ungdomsrådet er representert i flere kommunale arbeidsutvalg som f.eks. politiråd, brukerutvalg NAV, styringsgruppe Tid til å leve, hovedkomite 17. mai etc. Ungdomsrådet kan på eget initiativ, eller etter innspill fra ungdommer selv gjennomføre aktiviteter og tilbud rettet mot ungdomsgruppa. Ungdomsrådet tar også imot søknader fra enkeltpersoner og grupper om støtte til ulike tiltak for ungdom.

Rindal Ungdomsråd består av 8 medlemmer, hvor en er politisk valgt og resten representer ulike aldersgrupper ungdom.

Ungdomsrådet 2014/2015 består av:

Lone Lorgen, leder

Ungdomsgruppa 16-23 år

Erlend Jonli

Ungdomsgruppa 16-23 år

Anna Fivelstad

Ungdomsgruppa 16-23 år

Bendik Talgø

Ungdom i arbeid/fra næringsliv/lærlinger

Anders Grytbakk

Ungdom i arbeid/fra næringsliv/lærlinger

Maren Halgunset

Rindal ungdomsskole/elevråd

Mathilde Eidnes Bakken

Rindal ungdomsskole/elevråd

Jo Trønsdal Bævre

Politisk valgt/Livsløpskomiteen

 

Kulturleder Morten Møller er sekretær for ungdomsrådet.

For spørsmål/innspill til ungdomsrådet ta kontakt med en i ungdomsrådet eller send e-post/melding til:

Lone Lorgen, leder

e-post: 
lone_lorgen@hotmail.com

Tlf:
95442739

Morten Møller, kulturleder/sekr.

e-post: 
morten.moller@rindal.kommune.no

Tlf.:
71664742 / 95770482