Barnehage

Barn skal oppleve å bli sett, hørt og bekreftet hver dag. Hvert barn skal oppleve trygghet og forutsigbarhet. Dette krever bevisste, støttende og kompetente voksne. I Rindal organiserer vi hverdagen med tanke på dette og deler barna inn i mindre grupper i løpet av dagen. 

Nærområdene til alle barnehagene i Rindal innbyr til turer og friluftsliv. Dette gir rike muligheter for spennende oppdagelsesturer.

Skole

Rindal skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. Der går det ca. 200 elever fordelt på 1.-10. trinn. Skolen ligger i Rindal sentrum med gangavstand til flerbrukshall, svømmebasseng, bibliotek, ungdomsklubb og turområder.