Kino

Attanova er navnet på Rindal kino. Salen har en kapasitet på 133 personer og er utstyrt med scene og enkel teknikk for andre kulturarrangement.

Bibliotek

Biblioteket ligger i Rindalshuset i lyse og avslappende omgivelser. Her kan du låne bøker, filmer og lydbøker. Det er sitteplasser og pulter for den som vil ta med hjemmekontoret til biblioteket eller skrive eksamen her. Du kan kjøpe en kopp kaffe og lese ferske aviser eller aktuelle tidsskrifter. 

Rindal folkebibliotek er et kombinert folkebibliotek og skolebibliotek for Rindal skole. Biblioteket har ca. 20.000 registrerte medier til utlån. 

Ungdomsklubb

I Rindalshuset finner du fritidsklubb for mellomtrinnet og “Møtested for ungdom” for ungdomstrinnet. Her har ungdommen en sosial møteplass der de kan spille brettspill, playstation, biljard, høre musikk eller bare sitte og prate sammen. Det er mulighet for å kjøpe mat i kiosken eller varme opp medbragt mat. Det er alltid en voksen til stede. 

Gamingrommet er åpent for ungdom fra 8. trinn og oppover.

Kulturvøkku

Kulturvøkku er en årlig 10-dagers kulturmarkering i Rindal første uka i juli med en rekke større og mindre kulturtilbud og arrangement. Ulike lag og foreninger står ansvarlige for de fleste av tiltakene. Kulturkveld, kunstutstillinger, konserter, Torgdag, idretts- og friluftsarrangement og mye mer står på plakaten. 

Grendahus og kultursaler

I Rindal finnes det flere grendahus som holder sine egne arrangement og som du kan leie til festligheter og markeringer.  

  • Torshall BA i Bolme 
  • Granheim grendahus i Romundstadbygda 
  • Lomunda grendahus i Lomunddalen 
  • Skogsletta forsamlingshus 
  • Attanova (Rindal kino og kultursal) 

Lag og organisasjoner

Rindal har mange aktive lag og organisasjoner som driver kulturvirksomhet. På Trollheimsporten sin medlemsoversikt kan du se om du finner en organisasjon som passer for deg. Rindal frivilligsentral tilbyr også mange aktiviteter. 

Kulturskole

Surnadal og Rindal kulturskole er en interkommunal kulturskole for Surnadal og Rindal. Skolen har ca. 400 elevplasser i musikk, dans, billedfag og drama.   

Kulturskolen selger tjenester til skoler, lag og foreninger og deltar i mange spennende aktiviteter og prosjekt sammen med både lokale og regionale aktører. Lærerne har i hovedsak kunstnerisk og pedagogisk utdanning. 

Rindal skimuseum

Her kan du lære mer om skimakertradisjonene som Rindal er kjent for, fra lokal håndverkstradisjon til industriproduksjon av ski. De mange skiløperne som brukte skiene, har også en sentral plass i utstillingen. Det gamle Heggemsfjøset representerer et typisk trekk ved nordmørsk byggeskikk og har en naturlig plass i museumstunet i Rindal. Skiutstillingen og museumskaféen har fått plass i det nye tilbygget, utført i massivtre og med et moderne uttrykk i kontrast til den gamle låvebygningen.

Museumstunet har totalt 15 historiske bygninger som du kan besøke: trønderlån, smie, trøskarlåve, husmannsplass og kvern.