To personer med sveiseutstyr, den ene sveiser, foto

Godt samarbeid mellom skole og næringsliv

God stemning på sveisekurs hos A.Kvam. F.v. Martin, Magnus, Adrian, Jon Kristoffer, Lucas og kursleder Ola.

Skoleungdom får prøve seg i arbeidslivet

Tekst og foto: Sigrid Skjølsvold

Dette skoleåret har Rindal skole satt ekstra fokus på samarbeid med det lokale næringslivet.

 I fjor fikk skolen innvilget prosjektmidler på rundt 300.000 kroner fra Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet skulle blant annet omfatte utprøving av yrker innen bygg og anlegg. En del av prosjektmidlene ble brukt til skogbrukskurs for 10. trinn i vår. Da var det ikke mulig å sende elever ut i bedrift på grunn av smittevernreglene.

I år fortsetter prosjektet blant annet med samarbeid med lokale bedrifter om bygging av båthus ved Igltjønna. De har kommet i gang med sveisekurs hos A. Kvam, og det er planer om å sette opp et nytt bygg på skolens område til våren. I valgfag er det samarbeid med El-Watch når det gjelder programmering.

Bygging av båthus ved Igltjønna i høst. På stillaset: Erik og Arnt Olav. Under: Milla, Frida, Birger og Kjetil fra Merbygg AS.

Forrige skoleår arrangerte skolen elevkvelder med bedriftsbesøk. Elevene fikk lære om behovet for arbeidskraft og hva ulike yrker innebærer.

Samarbeidsprosjektet med næringslivet har flere mål, blant annet at alle som går ut av grunnskolen skal ha erfaring med og kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv. Det skal være med og skape flere treffpunkter mellom skolen og næringslivet. Det skal bidra til høy gjennomføringsgrad i videregående opplæring og hindre frafall. Gjennom dette skal elevene også få kjennskap til hva som er behovet for arbeidskraft i regionen.

Lager møteplass for ungdom

Skolen er også med på ei nasjonal realfagssatsing som heter Lektor2. Dette prosjektet går gjennom Naturfagsenteret og skal være en styrking av realfagene. Forutsetningen her er at skolen får et reelt oppdrag fra næringslivet. Dette oppdraget er et samarbeid med Rindal kommune sitt folkehelseprosjekt om utforming av en uformell møteplass for ungdom i Rindalshuset. Skolen starter arbeidet med dette på nyåret. Kommunestyret i Rindal har vedtatt å legge dette prosjektet ut på anbud.

Det er 8. trinn som skal arbeide mest med Lektor2 -prosjektet, men alle elevene fra 7. – 10. trinn kommer til å få muligheter til å bidra med ideer. Skolen er nå i full gang med planleggingen av prosjektet og vil ikke røpe mer om innholdet og gjennomføringen enda.

Da folkehelseprosjektet startet arrangerte skolen workshop for å få ideer til møteplasser for ungdom. Det arbeidet var noe av bakgrunnen for at Rindalshuset ble valgt som arena.

Næringslivet stiller opp

Alle elevene på ungdomsskolen i Rindal har ei «Tid til å leve»-økt på halvannen time en gang i uka. Elevene velger nytt tema fire ganger i året, og skolen vil at alle skal ut i bedrift minst en gang i løpet av tida på ungdomsskolen. En stor del av elevene velger å komme ut i bedrift så ofte som de kan. Dette er noe de gleder seg til, og særlig for de som liker praktisk arbeid gir dette økt motivasjon.

Elevene får oppfylt sine ønsker så langt det lar seg gjøre, og skolen har møtt enorm velvilje fra lokale bedrifter. Både skolen og bedriftene har sett flere eksempler på at dette har ført til utdanningsvalg som kommer til nytte hos de lokale bedriftene på sikt.

I denne perioden er fem elever på sveisekurs hos A.Kvam. Ellers er det Nordlund Maskin, RBL, Surnadal lastebilverksted, Rørservice, Letthus, Bergmoen snekkerverksted, Midt-Norge Autolakk, Auto R-65, YX Rindal, Bygger’n Rindal, Holte maskin og transport, Dalsegg Transport og Rindal barnehage som tar imot elever nå.

Nytt tilbud hos A.Kvam

Sveisekurs er et nytt tilbud i TTL-timene. Kurset foregår hos A.Kvam, hvor Ola Børset har ansvar for elevene. De fem som er med er veldig fornøyd med opplegget. De synes det er morsomt og interessant. Noen av dem kan en del om sveising fra før, og for noen er det ganske nytt. Alle fem går på 10. trinn, og alle har vært ute i bedrift i TTL-timer før. Noen av dem vurderer å velge denne yrkesvegen. De startet med sikkerhetsopplæring, og de får prøve sveising i praksis. Guttene synes at dette er et godt tilbud som skolen absolutt bør fortsette med.

Valgte en ny periode hos Auto R-65

Sindre Romundstad hos Auto R-65 har tatt imot elever fra ungdomskolen i mange år. Noen av elevene som har vært innom her har valgt å utdanne seg i denne retningen, forteller han. Han lar elevene få egne prosjekter, slik at de får prøve seg sjøl.

Håkon fra 9. trinn var hos Auto R-65 i den første TTL-perioden i år, og han har valgt å fortsette i den andre perioden også. Han trives veldig godt med dette arbeidet, og han synes det er bra å få lære andre ting enn det man lærer på skolen.

Sindre (t.v.) har gode erfaringer med å tilby arbeidspraksis til skoleungdom, og Håkon trives med å jobbe her.
I verkstedet får man prøve mye forskjellig. Her jobber Håkon med feilsøking.

Nyttig og variert arbeid hos YX Rindal

Hos YX Rindal har de også tatt imot elever fra ungdomsskolen flere ganger, gjennom mange år. Malin Bjørnås, som er med og driver stasjonen, forteller at hun selv var ute i bedrift da hun gikk på ungdomskolen, blant annet her hos YX Rindal.

Malin (t.v.) synes det er viktig å kunne tilby både arbeidspraksis og jobb til ungdom, og Synne er glad for at hun får prøve seg.
Malin (t.v.) synes det er viktig å kunne tilby både arbeidspraksis og jobb til ungdom, og Synne er glad for at hun får prøve seg.

Flere av de som har vært her i TTL-timene har kommet tilbake og jobbet her senere. Det overrasker nok mange at dette er variert arbeid, mye mer enn å stå i kassa eller lage mat. Her er det behov for arbeidskraft både over og under 18 år. Det er opptil tre personer på jobb her samtidig på de travleste dagene. Det må alltid være noen som er over 18 år på jobb, som har hovedansvaret, men ellers legger de vekt på å tilby flest mulig under 18 år arbeid også, siden det ikke er like mange muligheter for jobb til de som er så unge, sier Malin.

Synne fra 9. trinn liker arbeidet på bensinstasjonen godt. Hun setter pris på at hun fikk muligheten til å komme hit, og kan godt tenke seg å jobbe her senere også.  

Her blir det pizza.

Programmering med El-Watch

I tillegg til TTL-timer har skolen av og til samarbeid med lokale bedrifter i valgfag. Anders og Håkon på 10. trinn har programmering som valgfag på tredje året. Nå samarbeider skolen med teknologibedriften El-Watch AS, for å gi de to nye utfordringer i faget. Guttene får med seg oppgaver fra El-Watch, og bruker valgfagtimene på å løse disse utfordringene. De har blant annet fått med seg sensorer som de har satt inn i kjøleskap og fryser på skolen, og laget et program som leser av temperaturer og sender melding til vaktmesteren dersom temperaturen blir for høy.

De to guttene visste ikke mye om El-Watch fra før, men nå vet de at bedriften jobber mye med programmering og skript, blant annet. De synes det er veldig interessant å lære mer om bedriften og å få et innblikk i arbeidslivet.

Anders, Håkon og Nils Arve jobber med programmering.

Håkon og Anders synes at det de lærer i år er mer fritt og variert enn det de har lært i faget tidligere. Når de har lært programmering på skolen har de fått ei oppskrift som de skulle følge, men nå må de tenke annerledes og bygge opp programmene selv. I samarbeidet med El-Watch er det mye opp til dem selv hvordan de velger å løse oppgavene.

Nils Arve Hyldbakk i El-Watch forteller at bedriften har tatt imot skoleelever tidligere også. Han synes det er veldig positivt at skolen har programmering som valgfag. El-Watch har levert en del oppgaver til studenter ved NTNU, og noen av studentene som har jobbet med dette har blitt ansatt i El-Watch etterpå. Ved å ta inn skoleelever allerede på ungdomsskolen kan bedriften hjelpe til med å stimulere interessen for programmering på et enda tidligere stadium, og dermed bidra til at flere velger ingeniørutdanning.

Styrker tilhørigheten til hjembygda 

For Rindal skole og for Rindal kommune er det viktig at elevene tilegner seg kunnskap, ferdigheter og holdninger som kan gi dem ei meningsfull framtid. Ved å bli bedre kjent med arbeidslivet og næringslivet i regionen styrker ungdommene tilhørigheten til hjemplassen, og dermed øker muligheten for rekruttering til lokalt næringsliv. Dette er særlig viktig i en liten kommune som Rindal, der tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan være ei utfordring. Det at ungdommene kjenner lokalt næringsliv og behovet for arbeidskraft kan være med å bidra til at de blir framtidige arbeidstakere i kommunen, eller at de kan starte sin egen bedrift.