Gruppebilde av deltakere på livsmestringsuka, foto

«Psykt bra» opplegg på Rindal skole

Mange gode hjelpere på livsmestringsuka

Tekst og foto: Sigrid Skjølsvold

Mandag gikk startskuddet for livsmestringsuka på ungdomstrinnet på Rindal skole. Ikke mindre enn 17 gode hjelpere fra ulike instanser møtte opp for å fortelle om sine roller og hva de kan være til hjelp med.

Rindal skole hadde livsmestringsuke for første gang i fjor, og det ga mersmak, forteller lærer Anne Forsberg Røen. Livsmestringsuka handler blant annet om psykisk helse. En del av opplegget er som i fjor, men det er også mange nye innslag.

Lærer Anne Forsberg Røen (foran) synes det er fantastisk at så mange vil være med og bidra på livsmestringsuka.

Nesten alle sa ja til å bli med

Elevene starta dagen i klassene, med en gjennomgang av programmet for uka og litt refleksjon rundt hva psykisk helse er for noe. Det ble vist en episode av Tore Strømøys TV-serie «din sang», som blant annet handler om opplevelser med barnevernet, forteller Anne. Så ble elevene delt inn i små grupper, og gikk runden mellom 17 ulike stasjoner. 14 av stasjonene var med ulike instanser utenfor skolen: Barnevernet, Psykisk helse og rustjeneste, Psykolog, Lege, Politi, PPT-tjenesten, Jordmor, Helsesykepleier, Natteravner, Røde kors, Kultur, MOT, Kriseteamet og Folkehelsekoordinator/ Ergoterapeut. Anne Forsberg Røen synes det er veldig gledelig at nesten alle som ble spurt om å bidra sa ja til å komme.

Ellers var det tre stasjoner med et litt løsere opplegg, for å få en liten pause for hode og kropp, for det blir mye informasjon på en gang. Det var en stasjon med teknikker for avspenning, en med mat, og en med lek og grubling.

Hilsen fra Helsesista

De ulike klassene har aktiviteter til forskjellige tider gjennom uka, men alle skal igjennom det samme opplegget. Det blir ei økt med teori og refleksjon rund psykisk helse og livet, det å ha det bra med seg sjøl og bli glad i seg selv, forteller Anne. De har fått en videohilsen fra Helsesista med råd om hva man kan gjøre for å bli glad. 

Det blir «Kongen befaler»- øvelser i Rindalshuset og Rindalshallen, der elevene får forskjellige kreative gruppeoppgaver. De får bruke hodet og le, og merke at de er gode på ulike ting. Det blir også båltur, med aktiviteter men også med tid til prat rundt bålet. I tillegg skal alle ha noen timer med matlaging, med god tid og fokus på ro rundt måltidet.

Torsdag blir det en såkalt «valgdag», der elevene skal følge Helsesista sitt råd om å gjøre det som gjør dem glad. 40 av 60 elever har valgt å dra til Sæterlia. Resten av elevene blir på skolen, og de har ønsket seg film, playstation, brettspill, kunst og håndverk og ballspill.

Støtte fra sanitetsforeninga 

Onsdag blir det foredrag for hele ungdomstrinnet med Mia Landsem. Hun er kjent for sin kamp mot brudd på tillit og intimsoner, og jobber mot ufrivillig bildespredning, mobbing, hacking, utpressing og urett mot menneskers integritet på nett. Det er Rindal sanitetsforening som støtter skolen med midler til dette foredraget.

På fredag blir det også «Psykt bra» foredrag med helsesykepleier og psykolog, og aktiviteter og refleksjoner knytta til det.. Uka avsluttes med kino og popcorn, så det blir en rolig slutt på ei travel uke.

«Team ungdom» 

Etter livsmestringsuka i fjor var det mange gode tilbakemeldinger fra elevene. Mange har ønsket å ha ei slik uke hvert år, ei skikkelig pause fra lekser og skolefag. Dette er dessuten et tema som det er lagt mye vekt på i den nye læreplana, påpeker Anne Forsberg Røen. Det viser seg at det gir mer mening for elevene når de får jobbe med det samme temaet ei hel uke, i stedet for små drypp innimellom.

Det opprettes nå et team på Teams, som kalles «Team ungdom», der alle elevene er med. Der er alle instansene som var med på livsmestringsukas første dag representert, med hjelpetelefoner og kontaktinformasjon. «Team ungdom» skal brukes litt aktivt i undervisningen framover også, slik at ungdommene skal bli litt kjent med hvordan de finner informasjon. Alle som var med på de ulike postene på mandag er representert inne på teamet, så hvis man strever med noe så er det enkelt å finne fram til de lokale folka som kan hjelpe.

Foran fra venstre: Linda (barnevern), Liv Jorun (skolen), Elen (folkehelsekoordinator), Camilla (rustjeneste), Agnethe (lege) og Berit (helsesykepleier).
I midten fra venstre: Øystein (barnevern), Bente (psykisk helse), Daniela (psykolog), Oddrun (PPT), Anita (PPT) og Kirsti (jordmor).
Bak fra venstre: Åse (MOT), Richard (Røde Kors), Morten (kultur), Aud Gunvor (kriseteamet), Anni (Natteravnene) og Arnt Kyrre (politiet).