Jente isbader, foto

Tid til å mestre

 I Rindal er det ikke bare naturen som utfordrer og former de unge. I skjæringspunktet mellom kaldt vann og varm badstue, mellom lek og læring, finner vi essensen av livsmestring. Når ungdommer tar et iskaldt dykk i Igltjønna, er det mer enn bare et friskt pust; det er en lekse i mot, fellesskap, og personlig vekst. Gjennom kontinuerlig dialog og utvikling av tilbud ønsker Rindal kommune å skape et miljø hvor ungdommen ikke bare lever, men trives og utvikler seg. 

Livsmestringsuke 

Det lyder et lite skrik fra bak en gjeng ungdommer. Våte og kalde løper to tenåringsjenter i full hast mot badstua. De har nettopp isbadet, helt frivillig. Nå er det guttas tur. 

Foto: Allsidig Design

 Det er sent i februar, og isen ligger tykk på Igltjønna. Skøyteisen fra i høst er snødekt, omkranset av fine skispor til glede for store og små. Dagen før var en av lærerne her og satte hull på isen, slik at de som vil kan teste råskapen sin. 

Det er livsmestringsuke på Rindal barne- og ungdomsskole. 

Livsmestring er en essensiell del av ungdommens utvikling, og i Rindal kommune er det lagt til rette for at denne viktige prosessen får plass i hverdagen. Med et tettvevd samfunn og mangfold av ressurser, er Rindal et sted hvor ungdom kan lære, vokse og finne sin plass i verden.

Foto: Allsidig Design

På grillen ligger pølser, men de fleste har samlet seg i grupper og tent egne bål. Å være ute er en naturlig del av hverdagen i Rindal. Helt fra barndommen lærer de å sette pris på dette. For det er ikke bare nærheten til Trollheimen som gjør Rindal til et godt sted for friluftsentusiasten. Det gode livet ute starter allerede midt i sentrum – her på Igltjønna.

Foto: Allsidig Design

«De vil være ute», sier en av lærerene. 

Og det er ingen selvfølge i dagens samfunn – at barna faktisk vil være ute. 

Naturen i Rindal gir en unik mulighet for livsmestring gjennom praktiske erfaringer. Friluftsliv lærer ungdom selvstendighet, ansvar og respekt for miljøet, alt sammen innenfor kommunens grenser. Så viktig, at det har blitt et eget valgfag på ungdomsskolen. 

I dag er det isbading, isfiske, ski, badstue, bålkos og tid sammen som står på timeplanen. Mandag og tirsdag var det Mesternes Mester, og torsdag og fredag blir det hiphop med et eget dansecrew.

Foto: Allsidig Design

Utdanning og karriere 

Gjennom kontinuerlig dialog og utvikling av tilbud tilrettelegger Rindal for at ungdom kan finne og forfølge sin lidenskap lokalt. Målet er å holde på unge talenter og gi dem grunner til å bygge sin fremtid i Rindal. 

[Lenke til eksempler (utdanningsmesse, andre tiltak)] 

Martin Trønsdal var bare 22 år gammel da han åpnet sitt eget bakeri på hjemgården i Rindal. Etter noen år med studier i Trondheim flyttet han tilbake til hjembygda si. I dag, 6 år senere, driver Martin bakeri og gårdsdrift på fulltid. Tid til å bake.

Foto: Allsidig Design

Ungdommens plass i Rindal 

Ungdommens fysiske og mentale helse understøttes gjennom tilbud innen kultur og idrett, samt tilgjengelige fasiliteter som idrettshallen, svømmehallen, Attanova, Kulturboksen og et dedikert ungdomssted i Rindalshuset. [Lenke artikkel]

Foto: Allsidig Design
Foto: Allsidig Design

I Rindalshuset er det også tilrettelagt med egne ettermiddager og kvelder for ulike aldersgrupper, hvor barn og unge først og fremst får være sammen og holde på med ulike aktiviteter. Men minst like viktig, tidlig lære seg å ta ansvar for egne interesser og tidsbruk.

Foto: Allsidig Design